( ၾသဂုတ္ – ၁၇၊ ၂၀၂၀ ) ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၅-ေသာင္းေက်ာ္လာေသာ အိႏၵိယတြင္ ျမန္မာ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကူးစက္ ေသဆံုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေန။ အိႏၵိယ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ၁၇-ရက္အတြင္း […]