ေန႕စဥ္မိုးေလဝသ သတင္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ( ၁၆ )ရက္ေန႕ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန ။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို ႔တြင္ မုတ္သုံေလ အားနည္းေန […]

ျပည္တြင္း တြင္ န်ဳကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုမို ထုတ္လုပ္ေရး သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏န်ဴကလီးယားလက္နက္ ဆိုင္ရာတာဝန္ခံက သတိေပး သည္ ။ န်ဴကလီးယား တပ္ဖြဲ႕ကိုျပန္ လည္ ရင္းႏွီးမႈ […]

ေန႕စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ( ၁၅)ရက္ေန႕ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အ‌ေျခအေန။ ယေန႕ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီ အခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ား အရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ […]

ေန႕စဥ္ မိုးေလဝသ သတင္း ( ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ( ၁၄ ) ရက္ေန႕ နံနက္( ၇:၀၀ ) နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ) ဘဂၤလား […]

  • 1
  • 2