အက်င့္ ဆိုတာ မ်ိဳးက မေကာ င္းမွန္း သိရင္ ေဖ်ာက္ရခ က္ပါတယ္။ “အ အိပ္အစား မက္တာ”၊ “လူၾကားထဲ လက္သည္းကို က္တတ္တာ” စတဲ့ အက်င့္ဆိုး မ်ိဳးက က်န္းမာေရးေကာ၊ လူမႈေရး အတြက္ပါ […]