အေမရိကန္-႐ုရွား လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ျခည္သန္းလာၿပီလား..၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ပူတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်င္ဟု ထရမ့္ ဆို

Posted on

ႏိုင္ငံတကာ၊ ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္

ဩစႀတီးယားနိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ တြင္ အသစ္ တစ္ဖန္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ – ႐ုရွား ႏွစ္နိုင္ငံ လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ သည္ ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ၿပီးဆုံး ခဲ့သည္ ။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံ အၾကား ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သည့္ New START မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးသေဘာ တူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးေရး အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား မရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုံးသပ္ေလ့လာသူမ်ားက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ မရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္က ႐ုရွား သမၼတ ပူတင္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေတြ႕ဆုံရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ New START သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးေရး အတြက္ အားရဖြယ္ မရွိနိုင္ဟူေသာ အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲလာေစေၾကာင္း ဆိုသည္။

New START

New STARTသက္တမ္းတိုးရန္ ေဆြးေႏြးရာ၌ တိုးတက္မႈရလဒ္မရွိေသး

တခ်ိဳ႕အေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရခဲ့ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း အေမရိကန္ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Marshall Billingslea က ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အႏွစ္သာရရွိၿပီးေလးနက္တဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈပါ ”၊ သို႔ေသာ္လည္း “ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ေဘာလုံး က ႐ုရွားလက္ထဲတြင္ ရွိတယ္”ဟု Marshall Billingsleaက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

႐ုရွားနိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး Sergei Ryabkov က ေဆြးေႏြးမႈ က ေျပာင္းလဲမႈရွိနိုင္ေသးရာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးရန္ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသးေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ သေဘာတူရန္ ေတြေဝေနၿပီး မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုသည့္အေပၚ ပို၍ အာ႐ုံမ်ားေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

အေမရိကန္ – ႐ုရွား ႏွစ္နိုင္ငံ လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး

အေမရိကန္-႐ုရွား ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ က ခ်ဳပ္ဆို ထားသည့္ New START မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးစာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ သည္ အေမရိကန္-႐ုရွား ႏွစ္နိုင္ငံ ၏ န်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးႏွင့္တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးက်ည္ျဖန႔္က်က္ထားမႈအေရအတြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

အေမရိကန္ – ႐ုရွား တာလတ္ပစ္ န်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္(INF) သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း New START မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား တြင္ တည္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ႐ုရွားအေနျဖင့္ အျခားအႀကိဳညွိႏွိုင္းကန႔္သတ္ခ်က္မပါဘဲ ယင္းစာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း အေမရိကန္ဘက္က တုန႔္ျပန္မႈသည္ ေအးစက္စက္နိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ New START သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုးေရး ေဆြးေႏြးမႈကို အေမရိကန္-႐ုရွား ႏွစ္နိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ဗီယင္နာၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ ေဆြးေႏြးမႈကို ဇူလိုင္ လကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပ ခဲ့ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မႈရလဒ္ သည္ အကန႔္အသတ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံတကာ လက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ႐ုရွားႏွင့္ လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ အေမရိကန္ သေဘာတူ လက္ခံျခင္း သည္ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း ဖိအားေၾကာင့္ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီး ယင္းမွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး လိုသည့္ စိတ္ရင္းမရွိဟု ဆိုၾကသည္။

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ အရိပ္အေယာင္လား

အေမရိကန္ ၏ ေအးစက္စက္နိုင္သည့္ တုန႔္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းကလည္း ယခု အေမရိကန္-႐ုရွား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ မထားၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္က ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ “အေမရိကန္ သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ပူတင္နဲ႕ေတြ႕ဆုံ လိုတယ္”ဟု ႐ုတ္တရက္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အားလုံး၏အာ႐ုံစိုက္မႈက ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ယခုအႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈ မရွိေသာ္လည္း Marshall Billingslea ၏ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးေျပာၾကားခ်က္ အရ New START သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္အေနျဖင့္ ယူဆေသာ္လည္း ႏွစ္နိုင္ငံ ခန႔္မွန္းထား သည့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈေကာင္း လုပ္နိုင္မည္ဆိုပါက ထရမ့္ႏွင့္ပူတင္ေတြ႕ဆုံမႈ၏ အဓိကက်သည့္ အခ်င္းအရာ ျဖစ္လာနိုင္သည္။ Marshall Billingslea ကလည္း အေမရိကန္-႐ုရွား ယခုအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမႈ တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ပါဝင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

ထရမ့္အေနျဖင့္ ပူတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

သုံးသပ္ေလ့လာသူမ်ား က New START သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးနိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ – ႐ုရွား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းမည္ျဖစ္သလို အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု ဆိုသည္။ သံတမန္ဆက္ဆံေရး၏ ၾကီးမားသည့္ရလဒ္အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးျခင္း သည္ ထရမ့္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ၌ တြန္းအားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထရမ့္ႏွင့္Marshall Billingslea ၏သေဘာထားကို ၾကည့္ပါက ပူတင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ New STARTသေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးရန္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္ ။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္နိုင္ငံ တြင္ New STARTသေဘာတူညီခ်က္သက္တမ္းတိုးရန္ ဆန႔္က်င္သည့္အသံမ်ား မ်ားစြာထြက္ေပၚေနသလို ထရမ့္ႏွင့္ပူတင္ေတြ႕ဆုံမည္ကို ဆန႔္က်င္သည့္အသံကလည္း မ်ားစြာရွိေန သည္ ။ ထရမ့္အေနျဖင့္ ပူတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံနိုင္မႈ ရွိမရွိ သေဘာ တူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးမႈမွတစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳနိုင္မျပဳနိုင္ဆိုသည္မွာ မေသခ်ာသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မူလက အလားအလာ ေမွးမွိန္ေနသည့္ New START သေဘာတူညီခ်က္ သက္တမ္းတိုးေရးသည္ လက္ရွိ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ျခည္သန္းလာၿပီ ဟု ဆိုရမည္ သာျဖစ္ေပသည္ ။ Source; (Xinhua)

Unicode

နိုင်ငံတကာ၊ ဩဂုတ် ၂၀ ရက်

ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့ တွင် အသစ် တစ်ဖန် ကျင်းပခဲ့သည့် အမေရိကန် – ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ လက်နက် ထိန်းချုပ်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ သည် ဩဂုတ် ၁၈ ရက် ညနေပိုင်းတွင် တိုးတက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ ပြီးဆုံး ခဲ့သည် ။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် နှစ်နိုင်ငံ အကြား ချုပ်ဆို ထားသော တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး သဘောတူညီချက် ဖြစ်သည့် New START မဟာဗျူဟာမြောက် လက်နက်လျှော့ချရေးသဘော တူညီချက် သက်တမ်းတိုးရေး အတွက် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများ မရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

သုံးသပ်လေ့လာသူများက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု တွင် အောင်မြင်မှု ရလဒ် မရှိသော်လည်း အမေရိကန် သမ္မတ ထရမ့်က ရုရှား သမ္မတ ပူတင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ တွေ့ဆုံရန် မျှော်လင့်သည် ဟူသော ပြောကြားချက်ကြောင့် New STARTသဘောတူညီချက် သက်တမ်းတိုးရေး အတွက် အားရဖွယ် မရှိနိုင်ဟူသော အမြင်များ ပြောင်းလဲလာစေကြောင်း ဆိုသည်။

New STARTသက်တမ်းတိုးရန် ဆွေးနွေးရာ၌ တိုးတက်မှုရလဒ်မရှိသေး

တချို့အကြောင်း အရာများတွင် သဘော တူညီချက် ရခဲ့သော်လည်း အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာများ တွင် ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေသေးကြောင်း အမေရိကန် လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Marshall Billingslea က ဆွေးနွေးပွဲအပြီး တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “အနှစ်သာရရှိပြီးလေးနက်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပါ ”၊ သို့သော်လည်း “ရွေးချယ်ခွင့် ဘောလုံး က ရုရှားလက်ထဲတွင် ရှိတယ်”ဟု Marshall Billingsleaက ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာ တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။

ရုရှားနိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး Sergei Ryabkov က ဆွေးနွေးမှု က ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သေးရာ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသေးကြောင်း ၊ သို့သော် အမေရိကန် အနေဖြင့် သဘောတူရန် တွေဝေနေပြီး မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည် ဆိုသည့်အပေါ် ပို၍ အာရုံများနေကြောင်း ဆိုသည်။

အမေရိကန်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံအကြား ၂၀၁၀ ခုနှစ် က ချုပ်ဆို ထားသည့် New START မဟာဗျူဟာမြောက် လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စာချုပ် သည် အမေရိကန်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ ၏ နျူကလီးယားထိပ်ဖူးနှင့်တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးကျည်ဖြန့်ကျက်ထားမှုအရေအတွက်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိ ရသည်။

အမေရိကန် – ရုရှား တာလတ်ပစ် နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်(INF) သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အဆုံးသတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း New START မဟာဗျူဟာမြောက် လက်နက်လျှော့ချရေး သဘောတူညီချက်သည် နှစ်နိုင်ငံအကြား တွင် တည်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး စာချုပ်ဖြစ်လာသည်။ ရုရှားအနေဖြင့် အခြားအကြိုညှိနှိုင်းကန့်သတ်ချက်မပါဘဲ ယင်းစာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောကြားခဲ့သော် လည်း အမေရိကန်ဘက်က တုန့်ပြန်မှုသည် အေးစက်စက်နိုင်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ New START သဘောတူညီမှု စာချုပ် သက်တမ်းတိုးရေး ဆွေးနွေးမှုကို အမေရိကန်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်များက ယခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်က ဗီယင်နာမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး မဟာဗျူဟာ ဆွေးနွေးမှုကို ဇူလိုင် လကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပ ခဲ့ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှုရလဒ် သည် အကန့်အသတ် ရှိကြောင်း သိရသည်။

နိုင်ငံတကာ လက်နက်လျှော့ချရေး ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များက ရုရှားနှင့် လက်နက် ထိန်းချုပ်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အမေရိကန် သဘောတူ လက်ခံခြင်း သည် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း ဖိအားကြောင့် မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရသည့် အနေအထားတွင် ရှိနေပြီး ယင်းမှာ စေ့စပ်ဆွေးနွေး လိုသည့် စိတ်ရင်းမရှိဟု ဆိုကြသည်။

အပြောင်းအလဲဖြစ်ရန် အရိပ်အယောင်လား

အမေရိကန် ၏ အေးစက်စက်နိုင်သည့် တုန့်ပြန်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းကလည်း ယခု အမေရိကန်-ရုရှား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ် မျှော်လင့်ချက်များစွာ မထားကြပေ။ သို့သော် ထရမ့်က ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် “အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံ လိုတယ်”ဟု ရုတ်တရက် ပြောကြားခဲ့သောကြောင့် အားလုံး၏အာရုံစိုက်မှုက ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။

ယခုအကြိမ်ဆွေးနွေးမှုတွင် သိသာထင်ရှားသည့် တိုးတက်မှု မရှိသော်လည်း Marshall Billingslea ၏ ဆွေးနွေးပွဲအပြီးပြောကြားချက် အရ New START သဘောတူညီချက်တွင် အားနည်းချက်များရှိနေသည်ဟု အမေရိကန်အနေဖြင့် ယူဆသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံ ခန့်မှန်းထား သည့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုကောင်း လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက ထရမ့်နှင့်ပူတင်တွေ့ဆုံမှု၏ အဓိကကျသည့် အချင်းအရာ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ Marshall Billingslea ကလည်း အမေရိကန်-ရုရှား ယခုအကြိမ်တွေ့ဆုံမှု တွင် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာအချို့ပါဝင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။

သုံးသပ်လေ့လာသူများ က New STARTသဘောတူညီချက် သက်တမ်းတိုးနိုင်မည် ဆိုလျှင် အမေရိကန်-ရုရှား ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးဖြစ် ထွန်းမည်ဖြစ်သလို အမေရိကန်နှင့်ဥရောပနိုင်ငံများအကြား ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည်ဟု ဆိုသည်။ သံတမန်ဆက်ဆံရေး၏ ကြီးမားသည့်ရလဒ်အနေဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း သည် ထရမ့်၏ ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ရာ ၌ တွန်းအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် ထရမ့်နှင့်Marshall Billingslea ၏သဘောထားကို ကြည့်ပါက ပူတင်နှင့်တွေ့ဆုံရန် New STARTသဘောတူညီချက် သက်တမ်းတိုးရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆိုသည် ။

သို့သော် အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် New STARTသဘောတူညီချက်သက်တမ်းတိုးရန် ဆန့်ကျင်သည့်အသံများ များစွာထွက်ပေါ်နေသလို ထရမ့်နှင့်ပူတင်တွေ့ဆုံမည်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အသံကလည်း များစွာရှိနေ သည် ။ ထရမ့်အနေဖြင့် ပူတင်နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်မှု ရှိမရှိ သဘော တူညီချက် သက်တမ်းတိုးမှုမှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုနိုင်မပြုနိုင်ဆိုသည်မှာ မသေချာသည့် အကြောင်းအရင်း များစွာ ရှိနေပါသေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မူလက အလားအလာ မှေးမှိန်နေသည့် New START သဘောတူညီချက် သက်တမ်းတိုးရေးသည် လက်ရှိ တွင် မျှော်လင့်ချက် အလင်းရောင်ခြည်သန်းလာပြီ ဟု ဆိုရမည် သာဖြစ်ပေသည် ။ Source; (Xinhua)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *